TECHNISCHE DOKUMENTE

Product Image - Tout en douceur

Lin Plâtré 
Innocent
RM 1048 01 - Tout en douceur

Plain linen

Nutzung
Wallcovering

Verkaufseinheit
Mètre linéaire / MT

Rapport
Free match

Brandschutz
Certificate on demand

pictoA
Zusammensetzung
100% LI on non woven backing

Abmessungen
Useful width 135.5cm (53")

Gewicht
15.3 oz per sq.yd

Lichtechtheit UV
Moderate

Mehr Produkte
Permanent fire resistant , Wide width 135 cm (53''), Made in France