TECHNISCHE DOKUMENTE

Product Image - Divine grâce

Essence de liège 
Etincelle
RM 987 01 - Divine grâce

Cork

Nutzung
Wallcovering

Verkaufseinheit
Mètre linéaire / MT

Rapport
Free match

Brandschutz
ASTM 84 Class B

pictoA
Zusammensetzung
100% cork on paper backing

Abmessungen
Useful width 91cm (36")

Gewicht
7.6 oz per sq.yd

Lichtechtheit UV
Moderate

Mehr Produkte
Handcrafted product, Raw material

ecofriendly