TECHNISCHE DOKUMENTE

Product Image - Un raffinement naturel

Gentleman 
Gentleman
RM 1015 01 - Un raffinement naturel

Textile wallcovering

Nutzung
Wallcovering

Verkaufseinheit
Mètre linéaire / MT

Rapport
Vertical 2 cm (0.8") Horizontal 2.5 cm (1")

Brandschutz
ASTM E84 class A

pictoA
Zusammensetzung
50% CO 30% VI 10% LI 10% PL on non woven backing

Abmessungen
Useful width 136cm (53")

Gewicht
15.1 oz per sq.yd

Lichtechtheit UV
Good

Mehr Produkte
Wide width 136cm (53"), Good light resistance